Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek 28-08-2014
DEF LogoMand der kigger i et mikroskop
Billede link til sitemapSitemap HOME OM DEF NYHEDER AKTIVITETER ARKIV SØG TILSKUD In englishPicture link to english version
 
Om DEF  
DEF deltagere
Personer
Institutioner og
organisationer
Handlingsplaner
Koncept og strategi
Historik
Vision
Organisation
Sekretariat
Koordinations-
udvalg
Styregruppe
   
HomePilOm DEF
Om DEF


2.0 Om DEF

Baggrund
DEF-projektet er oprindeligt et resultatet af et samarbejde mellem Kulturministeriet, Forskningsministeriet og Undervisningsministeriet. Efter flytningen af universitetssøjlen fra Undervisningsministeriet er projektet overgået til at være et samarbejde mellem Videnskabsministeriet og Kulturministeriet.

Projektet er udsprunget af den tidligere regerings IT-politiske handlingsplan "Info-samfundet for alle - den danske model" fra 1996. I løbet af 1996 blev der gennemført en konsulentundersøgelse, der etablerede grundlaget for projektet, og de første initiativer blev igangsat i 1997. Med finansloven for 1998 var projektet en realitet med et budget på 200 mio. kr. fordelt på årene 1998-2002.

Formål
Det overordnede mål for projektet er at understøtte dansk forskning og uddannelse ved at styrke udviklingen af de danske forskningsbiblioteker og skabe en sammenhængende og enkel adgang til disse bibliotekers informationsressourcer.

Initiativer
Formålet er søges realiseret gennem en opgradering af forskningsbibliotekernes IT-systemer, så disse kan indgå i en fælles informationsinfrastruktur for forskning og uddannelse.

Derudover søger DEF gennem støtte til konvertering af papirkataloger, digitalisering, udbygning af Den Danske Forskningsdatabase og indkøb af elektroniske tidsskrifter og databaser at gøre en større mængde informationsressourcer tilgængelige via Internettet.

Endvidere støtter DEF udviklingsprojekter på forskningsbibliotekerne m.h.p. at give studerende, forskere og undervisere bedre muligheder for at få adgang til og udnytte informationsressourcerne.

Endelig samarbejder forskningsbibliotekerne inden for DEF om etableringen af en fælles adgang til bibliotekernes ressourcer i portalen deff.dk.

På nedenstående links kan du downloade brochurer og factsheets om DEF. For trykte udgaver, kontakt sekretariatet på def@bs.dk.

Brochurer:
Elektroniske tidsskrifter i DEF
deff.dk (dansk)
deff.dk (engelsk)
BiziGate
DVM
Energiportalen
Food-i
KlinInfo

Factsheets:
Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek
Brugerprojekter
Digitaliseringsprojekter
Internetprojekter 

   
©1998-2002 Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek - Biblioteksstyrelsen i samarbejde med
Kulturministeriet og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.
Biblioteksstyrelsen • Nyhavn 31 E • 1051 København K
Tel. 33 73 33 73 • Fax 33 73 33 72 • E-post def@bs.dk
DEF Logo
Sidst opdateret 14-03-2007