Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek 29-08-2014
DEF LogoMand der kigger i et mikroskop
Billede link til sitemapSitemap HOME OM DEF NYHEDER AKTIVITETER ARKIV SØG TILSKUD In englishPicture link to english version
 
Nyheder  
Nyhedsarkiv
Nyhedsbrev
   
HomePilNyheder
Nyheder


Preserving the present for the future: en konference om web-arkivering

Dato: 26-6-2001
URL:

Nyhed om DEF
"Det kræver ikke en hel hær at bevare og arkivere de digitale informationer der distribueres på Internettet. Mindre kan gøre det". Det var budskabet fra den svenske Kulturarw3 projektleder Allan Arvidsson under sidste uges konference på Det Kongelige Bibliotek.

Den 18.- 19. juni 2001 arrangerede Statsbiblioteket, Det kongelige Bibliotek, Center for Internetstudier og DEF en konference om webarkivering. Arrangementet var sponsoreret af DEF.

Oplægsholderne var dels brugere, der præsenterede deres ønsker og forventninger til en kommende national strategi for Internetarkivering, og dels primært udenlandske eksperter, der præsenterede deres erfaringer med arkivering af Internetdokumenter.

Blandt de første var Niels Ole Finnemann, forsker ved Center for Internetstudier, Århus Universitet. I sit indlæg understregede han bl.a. at eftertidens historieforskere vil være uinteresserede i nutidens etik og moral, og den indvirkning de har på vore kriterier til at skelne hvad der er godt og skidt, og ikke mindst hvad vi mener der bør gemmes af informationer til vore efterkommere. Det er derfor vigtigt at der ikke alene indsamles kvalitetsvurderede links. Der bør også udføres indsamling med et vist mål af tilfældighed, således vil flest interesser tilgodeses. Også web-redaktør Jørgen Burchardt var inde på sidstnævnte i sin præsentation.

Blandt de indkaldte eksperter var hovedtaleren Seamus Ross, Director,
The Humanities Advanced Technology and Information Institute, University of Glasgow.

Udover de mere tekniske aspekter, lagde Seamus Ross vægt på at det ikke udelukkende er informationer der skal bevares, men i lige så høj grad den sammenhæng de har indgået i og været anvendt i. Det bliver vigtigt at gengive konteksten.

Herudover slog Seamus Ross til lyd for at det ikke kun er elitens tekster og informationskilder der skal gemmes. Det folkelige vil være i hans øjne være mere væsentligt for studiet af fortiden.

Skulle han vælge, ville han blandt de britiske aviser bevare "The Sun" fremfor "The Times".

Birte Christensen-Dalsgård, IT-udviklingschef på Statsbiblioteket i Århus, redegjorde for et DEF-finansieret pilot-projekt, som hun er projektleder for, der skal belyse sådanne sammenhænge ved hjælp af den såkaldte Monte Carlo-metode, som er en inspiration fra matematikkens verden.

Fra lande, der har faktiske erfaringer med web-arkiveringen var inviteret førstnævnte Allan Arvidsson, som redegjorde for snapshot-metoden, der anvendes i Sverige. Filosofien er at der hentes alt inden for det svenske domæne, samt svenske hjemmesider under bl.a. org. og com. nu to gange om året. Derved håber man at få et repræsentativt udsnit af de svenske sider. Der kan dog ikke søges i arkivet, ligesom de ophavsretslige spørgsmål ved anvendelsen ikke er afklaret.

Tanken bag denne arkiveringsmetode er at nutidens internetarkivarer indsamler og bevarer, eftertidens historikere og forskere må afklare tilgængeligheden (dvs. søgemuligheder, jura, teknik mv.).

I Australien har man valgt en pragmatisk og anvendelses-orienteret tilgang til Internet-arkiveringen. Det berettede Warwick Cathro, Assistant Director-General for IT fra National Library of Australia om i sit oplæg. Det australske Internet-arkiv, PANDORA http://pandora.nla.gov.au, er en integreret del af nationalbibliotekets registreringsarbejde. Der skelnes ikke grundlæggende mellem nødvendigheden af og behovet for at arkivere informationer, lagret på fastformsmedier eller distribueret på Internettet. Blandt Internetpublikationerne er det primært de dynamiske der arkiveres, idet de statiske for en stor dels vedkommende også er gemt i papirform.

Også til PANDORA-arkivet "høstes" siderne ned. De tilgængeliggøres frit på PANDORA-siden i det omfang, producenterne har givet tilsagn derom.

Ved tirsdagens paneldiskussion fremhævede direktør for Statsbiblioteket, Niels Mark, at det er vigtigt at Danmark kommer i gang med en arkiveringsstrategi i overskuelig fremtid.

De udenlandske eksperter opmuntrede til at vi i Danmark går i gang og derved opnår den praktiske erfaring, og forstår vigtigheden af at lære hen ad vejen, frem for at risikere at planerne bliver på tegnebordet.

Bo Öhrström, direktør for DEF, fremhævede i denne forbindelse at DEF-styregruppen har valgt at støtte to projekter, der netop skal give den praktiske indsigt og ekspertise, samt at den danske lov om pligtaflevering, 1997, næppe er helt tidssvarende. Bo Öhrström udtrykte sin tillid til at der vil blive rettet op på dette forhold.

I sine afsluttende bemærkninger fremhævede direktøren for Det kongelige Bibliotek, Erland Kolding-Nielsen, bl.a. at den strategi der lægges for bevaringen må være pragmatisk, og at man ikke må glemme at tage brugerne med på råd i den udvælgelse der skal foregå.

Proceedings fra konferencen vil blive lagt her på www.deflink.dk i den nærmeste fremtid.EMNE:
Webarkivering
   
©1998-2002 Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek - Biblioteksstyrelsen i samarbejde med
Kulturministeriet og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.
Biblioteksstyrelsen • Nyhavn 31 E • 1051 København K
Tel. 33 73 33 73 • Fax 33 73 33 72 • E-post def@bs.dk
DEF Logo
Sidst opdateret 14-03-2007