Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek 23-08-2014
DEF LogoMand der kigger i et mikroskop
Billede link til sitemapSitemap HOME OM DEF NYHEDER AKTIVITETER ARKIV SØG TILSKUD In englishPicture link to english version
 
Nyheder  
Nyhedsarkiv
Nyhedsbrev
   
HomePilNyheder
Nyheder


Erfa-gruppemøder for de små og mellemstore biblioteker

Dato: 22-1-2001
URL:

Nyhed om DEF
I løbet af det sidste halve års tid er der virkelig kommet skred i de mindre fag-og forskningsbibliotekers deltagelse i projektet Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek. Mange har koblet sig på licenstilbud, nogle har fået økonomisk baggrund for at opdatere eller nyindkøbe tidssvarende bibliotekssystemer, enkelte er gået ind i retroinddateringsprojektet og mange er aktive deltagere i Fagportalprojekterne.

Som leder og medarbejder i et mindre forskningsbibliotek kan det være svært at skaffe sig overblik over de muligheder, som de forskellige nye elektroniske services giver grundlag for. Mange steder kan det også være vanskeligt at få skabt opmærksomhed blandt brugerne omkring de nye produkter og services på en professionel og effektiv måde. Måske ville man også gerne undervise brugerne i at anvende dem - men hvordan griber man det an?

Mødet afholdes både vest og øst for Storebælt, hvis der kommer tilstrækkeligt med tilmeldinger.

Mødet afholdes i København fredag den 2.3.01 på Biblioteksskolen, Birketinget 6, 2300 – S.

Mødet gentages i Århus, fredag den 9.3.01 på det Sundhedsvidenskabelige Bibliotek, Vennelyst Alle 4.

Program:

9.30

Ankomst, registrering og kaffe

9.45

Velkomst ved Alice Nørhede

10.00

Markedsføring

 

Oplæg ved Lars Vestergaard, Reflector

11.00

Erfagruppemøder

12.30

Frokost

13.30

Erfagruppemøder (ny runde)

15

Plenum – referat fra tovholder

15.45

Evt. og afslutning

 

Erfagruppemøder:

Gateways

Kbh: Lisbet Dilling, NBI

Århus: Liv Vego, ÅU

Aleph i det elektroniske bibliotek

Conni Skrubbeltrang, Aalborg Sygehus

Fagportaler

Kbh: Jörgen Ericsson og Eli Greve

Århus: Adrian Price og Henning Olsen

Markedsføring

Alice Nørhede, DFB

Brugerundervisning

Kirsten Lindbæk Knudsen, HoT

 

Denne temadag er tilrettelagt som en slags ERFAgruppe møde, hvor vi arbejder og inspirerer hinanden inden for forskellige temaer i DEF-projektet: Bibliotekssystemet, gateway'en, markedsføring, brugerundervisning og fagportaler. Temadagen for de små og mellemstore fag- og forskningsbiblioteker er tilrettelagt i et samarbejde mellem DEF-Sekretariatet og De Små Chefers Forum.

Der startes med et lille oplæg om emnet ud fra erfaringer, og det er så meningen at deltagernes egne problemer og erfaringer skal være til gensidig glæde og inspiration.

Temadagen giver mulighed for deltagelse i 2 erfagrupper. Ved tilmeldingen skal man derfor angive hvilke grupper man ønsker at deltage i.

Tilmelding til temadagen, med angivelse af de to ønskede erfagrupper, sendes senest den 15. februar 2001 til:

Biblioteksstyrelsen

Lotte Pantawapirom

Nyhavn 31 E

1051 – K

ljp@bs.dk

 

Med venlig hilsen

Anette Schneider

DEF-sekretariatetEMNE:
Temadag

Relaterede Aktiviteter:
DEF temadag

Relaterede dokumenter:
Power Point slides, Lars Vestergaard, Reflector, marts 2001
   
©1998-2002 Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek - Biblioteksstyrelsen i samarbejde med
Kulturministeriet og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.
Biblioteksstyrelsen • Nyhavn 31 E • 1051 København K
Tel. 33 73 33 73 • Fax 33 73 33 72 • E-post def@bs.dk
DEF Logo
Sidst opdateret 14-03-2007