Denmark's Electronic Research Library 28-08-2015
DEF LogoMan looking in a microscope
Picture link to sitemapSitemap HOME ABOUT DEF NEWS ACTION LINES ARCHIVES SEARCH GRANTS På danskPicture link to english version
 
Archives  
Projects
Activities
Documents
Reports & Reviews
Links
   
HomePilArkivPilProjekter
Projekter


SB - Projekt vedr. Det virtuelle Fakultetsbibliotek

URL: www.sb.aau.dk/virfakbib/

projekt:

Se aktuel Status

Formål
Formålet med projektet er at målrette bibliotekets service mod de enkelte brugergrupper (fakultetsvis) og øge muligheden for decentral adgang til bibliotekets samlinger og services.

Det skal ske ved at skabe en elektronisk sammenkobling og præsentation af Statsbibliotekets informationssystemer (kataloger, bibliografier og internet guider), samlinger (herunder materiale i digital form), netværksformidlede serviceydelser og fagpersoner inden for de enkelte fakultets- eller fagområder.

Målgruppen for projektet er det Samfundsvidenskabelige fakultet (SAM) og det Naturvidenskabelige fakultet (NAT) ved Aarhus Universitet. Efter projektets officielle afslutning skal de resterende fakulteter ved universitetet inddrages; projektet skal skabe et fundament af erfaringer og afdække relevante udviklingsopgaver, evt. også løse dem i det omfang, der er økonomisk mulighed for det.

Periode og bevilling
Projektet er først startet op medio 1997 og forventes afsluttet 31.12.1999. Bevillingen er på 2 mill. kr.

Organisation
Da brugerne skal inddrages så meget som overhovedet muligt i projektarbejdet, er de også repræsenteret i de nedsatte styrings- og arbejdsgrupper. Interesserede kan læse mere på SBs egen web på ovenstående adresse.


Det Virtuelle Fakultetsbibliotek - status pr. 1.9.1999

Indledning
Hvad er DVF?
Indhold
Projektets organisation
Baggrund

Til top


Indledning
"Det Virtuelle Fakultetsbibliotek" (DVF) begyndte på Statsbiblioteket (SB) som et af de første projekter under Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek (DEF) i efteråret 1997 og afsluttes officielt den 31.12.1999. Målgruppen er forskere og studerende ved det Samfundsvidenskabelige fakultet og det Naturvidenskabelige fakultet ved Aarhus Universitet (AU).
DVF: www.statsbiblioteket.dk/roads/dvf/dvf.shtml
Om projektet: www.statsbiblioteket.dk/virfakbib/projekt-infoDK.html

Til top


Hvad er DVF?
DVF er et forsøg på at skabe en struktureret indgang til udvalgte, fortrinsvis webbaserede ressourcer inden for bestemte fagområder, også kaldet en Subject Based Information Gateway (SBIG) eller med et nyere udtryk, en fagportal. Strukturen skabes ved hjælp af en database, baseret på en stærkt bearbejdet udgave af det engelske software toolkit ROADS og inddateret i et udvidet Dublin Core-format. DVF er en tidlig version af de kommende DEF-fagportaler, som vi følger udviklingen af.


DVFs store faglige bredde har vist sig at være et problem, men da basen er opbygget, så den uden større ændringer vil kunne integreres i en eller flere portaler, vil der være mulighed for at bygge videre på de enkelte fagområder efter projektets afslutning.
ROADS: www.ilrt.bris.ac.uk/roads/ og www.ilrt.bris.ac.uk/roads/news/latest/
Dublin Core: (http://purl.org/dc/ )

Til top


Indhold
På nuværende tidspunkt indeholder DVF en database med ca. 100 ressourcer, præsenteret i en faglig struktur. De fleste er med fri adgang. Der kan søges og browses på tværs af emneområder.
Ud over basen er der links til særligt omfattende e-tidsskriftdatabaser, som SB og AU har licensaftaler til. Der er adgang til en fagreferentfortegnelse, et debatforum, mulighed for at foreslå nye ressourcer o.l. Vi er ved at udvikle rutiner omkring decentral inddatering til databasen via web, og til at skræddersy udtræk af databasen efter lokale ønsker, f.eks. til præsentation på et institutbiblioteks hjemmeside. Alle statiske sider foreligger på dansk og engelsk.

Til top


Projektets organisation
Siden februar 1999 udføres arbejdet som et samarbejde mellem en arbejdsgruppe (webgruppen), en specielt ansat IT-projektmedarbejder samt projektlederen. Fra starten blev nedsat en projektgruppe til at fastlægge mål og budget, mens det overordnede økonomiske og politiske ansvar ligger hos en styregruppe. Alle grupper består af repræsentanter for SB og AU.
Styring: www.statsbiblioteket.dk/virfakbib/projekt-styring.html

Til top


Baggrund
Formålet med projektet Det Virtuelle Fakultetsbibliotek var fra starten at "målrette bibliotekets service mod de enkelte brugergrupper (fakultetsvis) og øge muligheden for decentral adgang til bibliotekets samlinger og service". Det skulle ske ved at skabe "en elektronisk sammenkobling og præsentation af Statsbibliotekets informationssystemer (kataloger, bibliografier og internetguider), samlinger (herunder materiale i digital form), netværksformidlede serviceydelser og fagpersoner inden for de enkelte fakultets- eller fagområder" (Citat fra Statsbibliotekets resultatkontrakt 1997-2000, s.16).
Der er afsat 2 mio. kr. til opgaven.

Projektleder: Lou NæraaSubject:
Gateway
Målrettet brugerservice

Persons:
Statsbiblioteket
Lou, Neraa - Statsbiblioteket

Relaterede dokumenter:
SB - Det virtuelle fakultetsbibliotek, rapport
Afrapportering: Det virtuelle Fakultetsbibliotek - SB
   
©1998-2002 Denmark's Electronic Research Library - Danish National Library Authority in corporation with the
Ministry of Culture, Ministry of Science, Technology and Innovation.
Biblioteksstyrelsen • Nyhavn 31 E • 1051 Copenhagen K • Denmark
Tel. +45 33 73 33 73 • Fax +45 33 73 33 72 • E-post def@bs.dk
DEF Logo
Last updated 14-03-2007