Denmark's Electronic Research Library 22-08-2014
DEF LogoMan looking in a microscope
Picture link to sitemapSitemap HOME ABOUT DEF NEWS ACTION LINES ARCHIVES SEARCH GRANTS På danskPicture link to english version
 
Action lines  
Library
infrastructure
Projects
Danish Research Database
Digitisation
Licenses
Digital catalogues
System architecture
Marketing
Copyright
   
HomePilAktiviteter
Aktiviteter

Sådan dokumenteres elektroniske ydelser d. 30. april 2002


Tids Periode: fra den 30-04-2002 til den 30-04-2002
Aktivitetstyper: Temadag

Indhold:

Fokus "Dokumentation af bibliotekernes elektroniske ydelser"

Udgifterne til bibliotekernes elektroniske materialer og ydelser stiger kraftigt.

Vi ved ikke hvor meget, eller hvor mange materialer og ydelser der er tale om - eller om de bliver brugt.

Temadagen ser nærmere på mulige løsninger på bibliotekssektorens dokumentationsproblemer, sådan som repræsentanter fra ISO (International Standardization Organization) og ICOLC (International Coalition of Library Consortia), Biblioteksstyrelsen, folke- og forskningsbibliotekerne, licensudbydere og loganalysefirmaer ser dem lige nu – og på behovet for fremtidige initiativer.

  • Sprog: Dansk, suppleret af engelsk
  • Pris 850 kroner ved tilmelding før 31. marts og 1.150 kroner efter
    Beløbet er eksklusiv moms og omfatter deltagergebyr, morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe.
  • Tilmelding Senest den 15. april 2002
    Elektronisk via Biblioteksstyrelsens hjemmeside: www.bs.dk.
    Skriftlig bekræftelse udsendes sammen med endeligt programen uge før temadagen.

_________________________________________________________

Sådan dokumenteres elektroniske ydelser

Tirsdag den 30. april 2002
Dansk Design Center

Program

9.00 Ankomst og morgenkaffe

9.15 Velkomst
Anette Schneider & Hellen Niegaard

9.20 Hvilke målinger anbefales fra internationalt hold (engelsk)
Nyhederne indenfor den Internationale standard for biblioteksstatistik ISO 2789 ved Sebastian Mundt, University Library Hamburg (Univ. of FAF), og ICOLCs anbefalinger ved Hazel Woodward, Cranfield University Library

10.45 Pause (div vand)

11.00 Sådan måler licensudbyderne (engelsk)
Licensudbyderne opgør bibliotekernes brug af deres produkter forskelligt.
Hvad er det de opgør, gør de det rigtigt og får bibliotekerne de målinger de har brug for. Kan man sammenligne brugen af produkterne? Ved Per Terjesen, Ebsco og Martijn Borghuis, Elsevier

12.00 Frokost

12.45 Hvad og hvordan måler bibliotekerne (dansk)
Hvordan måler bibliotekerne deres elektroniske ydelser, herunder hvor mange dokumenter og ydelser stiller de til rådighed, på egne servere, på eksterne servere og på hjemmesiderne. Set fra folke- og forskningsbibliotekerne og fra Bibliotsksstyrelsen. Indlæg fra Lisbeth Christensen Århus Kommunes Biblioteker, Peter Jensen Gentofte Bibliotekerne, Susanne Dalsgaard Krag Handelshøjskolens Bibliotek Århus, Claus Vesterager/Sidse Schelde Roskilde Universitetsbibliotek og Biblioteksstyrelsen ved Jan Trane Hansen

14.15 Pause (kaffe)

14.30 Loganalyser dokumenterer brugen (dansk)
Loganalyseprogrammer kan anvendes til at kunne dokumentere brugen af elektroniske materialer og ydelser. Hvordan virker de og hvilke tal skal man bruge til dokumentation og til sammenligninger. Jonas Damgaard Nielsen Tempest orienterer om Web-Trends og Thomas Schnoor Gallup orienterer om WebMeasure.

15.15 Skal der tages særlige initiativer (engelsk)
Konkluderende oplæg ved Bo Öhrström, Biblioteksstyrelsen
Inkl. afsluttende diskussion og opsamling - dagens talere sidder med i panel

16.00 Mødet slutter

Ret til programændringer forbeholdes.Kontaktperson:
Niegaard, Hellen, Chefkonsulent, Biblioteksstyrelsens Udviklingscenter

Organistator:
Biblioteksstyrelsens Udviklingscenter

Arrangør:
Biblioteksstyrelsens Udviklingscenter

EMNE:
Elektronisk informationsformidling
   
©1998-2002 Denmark's Electronic Research Library - Danish National Library Authority in corporation with the
Ministry of Culture, Ministry of Science, Technology and Innovation.
Biblioteksstyrelsen • Nyhavn 31 E • 1051 Copenhagen K • Denmark
Tel. +45 33 73 33 73 • Fax +45 33 73 33 72 • E-post def@bs.dk
DEF Logo
Last updated 14-03-2007