Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek 03-09-2014
DEF LogoMand der kigger i et mikroskop
Billede link til sitemapSitemap HOME OM DEF NYHEDER AKTIVITETER ARKIV SØG TILSKUD In englishPicture link to english version
 
Arkiv  
Projekter
Aktiviteter
Dokumenter
Rapporter & Udredninger
Links
   
HomePilArkivPilDokumenter
Dokumenter


Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek - factsheet d. 20. september 2001

Forfatter:

Udgiver: DEF-sekretariatet
Udgivelsesdato: 25/09/2001
URL:

Beskrivelse:

Formål: Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek (DEF) er visionen om et virtuelt bibliotek på nettet. Formålet er at skabe en velfungerende vidensinfrastruktur, der - også i fremtiden - kan sikre et højt og konkurrencedygtigt uddannelses- og forskningsniveau i Danmark. Som et konkret produkt introducerer DEF biblioteksportalen "deff.dk". Portalen giver forskere, studerende, undervisere og andre potentielle brugere lettere overblik og adgang til søgning i katalogdata og digitaliserede forskningssamlinger, helt uafhængigt af tid og rum. Det er målsætningen, at brugeren, via en enkelt søgning - hurtigt, enkelt og effektivt - kan skaffe sig alle relevante og specifikke informationer på tværs af alle Danmarks forskningsbiblioteker. Visionen er at effektivisere indsamling og distribution af viden og samtidig sikre en mere demokratisk vidensadgang.

Baggrund: DEF er blevet til i et samarbejde mellem Forskningsministeriet, Undervisningsministeriet og Kulturministeriet. Projektet er udsprunget af regeringens IT-politiske handlingsplan: "Info-samfund for alle – den danske model" fra 1996. Projektet blev forberedt i 1996-97 og vedtaget på finansloven i 1998.

Budget: Med finansloven for 1998 blev DEF-projektet en realitet med et budget på 200 mio. kr. fordelt på årene 1998-2002. Budgettet er fordelt på følgende hovedområder:

1. Overordnet planlægning, koordinering og udvikling af deff.dk: ca. 28 mio.kr.
2. Opgradering af IT-systemer, materiel og tekniske standarder på de tilknyttede    forskningsbiblioteker: ca. 67 mio.kr.
3. Anskaffelse af adgang til digitale ressourcer, bl.a. køb af licenser til elektroniske tidsskrifter og databaser, digitalisering af tekster: 78 mio.kr.
4. Udvikling af brugerfaciliteter, bl.a. udarbejdelse af hjælpefunktioner og online-vejledninger: 27 mio.kr.

Budgettet er til dato overholdt.

Organisation: Koordinationsudvalget udstikker rammerne for DEF. Her sidder repræsentanter for de tre ministerier og Biblioteksstyrelsen samt formanden for Styregruppen. Styregruppen består af 11 repræsentanter for relevante brugergrupper. De har det overordnede ansvar for realiseringen af projektet. Biblioteksstyrelsen har det projektudførende ansvar for DEF. Styrelsen fungerer desuden som sekretariat for Styregruppen og tager sig af projektets daglige ledelse.

Aktører: I praksis foregår samarbejdet først og fremmest mellem Danmarks 12 største forskningsbiblioteker. Dernæst medvirker en lang række mellemstore og mindre forskningsbiblioteker samt landets 16 centralbiblioteker. Med tiden er det planen, at samtlige forskningsbiblioteker skal inddrages. Derudover er det ambitionen, at alle landes øvrige informationsudbydere og forskningsinstitutter, herunder også folkebibliotekerne, over tid skal tilknyttes.

KontaktInfo:

  • Kim Østrup (Vicedirektør i IBM) Formand for Styregruppen, DEF-sekretariatet, tlf.: 3373 3373
  • Bo Örström (Vicedirektør i Biblioteksstyrelsen), DEF-sekretariatet, tlf.: 3373 3373
  • Du kan læse mere om "deff.dk" og Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek på projektets hjemmeside: www.deflink.dk


EMNE:
DEF-projektet

Relaterede nyheder:
Megabibliotek i cyberspace
   
©1998-2002 Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek - Biblioteksstyrelsen i samarbejde med
Kulturministeriet og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.
Biblioteksstyrelsen • Nyhavn 31 E • 1051 København K
Tel. 33 73 33 73 • Fax 33 73 33 72 • E-post def@bs.dk
DEF Logo
Sidst opdateret 14-03-2007