Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek 22-08-2014
DEF LogoMand der kigger i et mikroskop
Billede link til sitemapSitemap HOME OM DEF NYHEDER AKTIVITETER ARKIV SØG TILSKUD In englishPicture link to english version
 
Aktiviteter  
Biblioteksinfra-
struktur
Projekter
Afsluttede projekter
Igangværende projekter
Den Danske Forskningsdatabase
Status
Oversigt
Digitalisering
Politik
Projekter
Licenser
Status
Oversigt
Digitale kataloger
Retrokonverterings-
projekter
Systemarkitektur
Marketing
Ophavsret
Status
Oversigt
   
HomePilAktiviteterPilProjekterPilAfsluttede projekter
Afsluttede projekter


Fagportaler

Brugerdrevne projekter
Brugervenligt værktøj til automatisk resummering af videnskabelige dokumenter (DanSum)
STOwi - SprogTeknologiskOrdbases webinterface (Defisto)
www.holocaust-uddannelse.dk - webbaseret undervisnings- og informationsmateriale

Digitaliseringsprojekter
DIEPER (DIgitised European PERiodicals)
On-line tilgængeliggørelse af trykte indeksværker

Fagportaler
Det virtuelle musikbibliotek - DVM
Erhvervsøkonomisk Fagportal omfattende erhvervsrelevant, deskriptiv statistik - BIZIGATE
Fagportal for energiteknologi - Energiportalen
Fagportal for Klinisk information - KlinInfo
Fagportal inden for levnedsmiddelområdet - Food-i
Fagportal for Trafik- og transportforskning - Transportalen
Fagportal for kunst – Arkade

Øvrige
Brugertilfredshed i de elektroniske biblioteker
DEF-BRUG
Det elektroniske forskningsbibliotek i det virtuelle læringsrum
Det elektroniske forsknings- og undervisningsarkiv
Det virtuelle Fakultetsbibliotek
Digital formidling i stor skala af videnskabelige tidsskrifter
Digital formidling og publicering
Elektronisk informationsformidling og forskningspublicering
MILE (Model for Information Literacy Education)
Problembaseret undervisning i avanceret informations- og litteratursøgning
Test af Metalib
Test af TD-net
Tilgængeliggørelse af Det kongelige Biblioteks CD-ROM-samlinger over nettet
User Education Community - et tilbud til brugerne af den erhvervsøkonomiske fagportal, BIZ*I*Gate
Åben Hypermedie støtte til brugerstyret informationsorganisering i DEF portalen – Webvise

Projektrapporter kan rekvireres ved henvendelse til DEF-sekretariatet på jhp@bs.dk

   
©1998-2002 Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek - Biblioteksstyrelsen i samarbejde med
Kulturministeriet og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.
Biblioteksstyrelsen • Nyhavn 31 E • 1051 København K
Tel. 33 73 33 73 • Fax 33 73 33 72 • E-post def@bs.dk
DEF Logo
Sidst opdateret 14-03-2007