Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek 02-09-2014
DEF LogoMand der kigger i et mikroskop
Billede link til sitemapSitemap HOME OM DEF NYHEDER AKTIVITETER ARKIV SØG TILSKUD In englishPicture link to english version
 
Aktiviteter  
Biblioteksinfra-
struktur
Projekter
Afsluttede projekter
Igangværende projekter
Den Danske Forskningsdatabase
Status
Oversigt
Digitalisering
Politik
Projekter
Licenser
Status
Oversigt
Digitale kataloger
Retrokonverterings-
projekter
Systemarkitektur
Marketing
Ophavsret
Status
Oversigt
   
HomePilAktiviteterPilPortal arkitektur
Systemarkitektur


4.71 Systemarkitektur

Systemarkitekturprojektet blev startet med det formål at sikre DEF en fleksibel, skalérbar og modulær arkitektur. Herved ville det være muligt trinvis at opbygge den fælles tekniske infrastruktur og løbende tilpasse sig nye teknologiske landvindinger. Et andet lige så vigtigt formål var at materialisere DEF og sætte gang i den tekniske udvikling i DEF, der havde brugt 1998 til overordnede og konceptuelt vanskelige diskussioner i Styregruppen.

"deff.dk" er implementeret som en modulær grænseflade en række forskellige informationsressourcer. Portalen rummer i dag:

 • Linksamling opbygget i samarbejde med danske fagreferenter
 • Søgning i og adgang til decentrale DEF fagportaler
 • Tværsøgning og bestilling af materiale i forskningsbibliotekernes on-line kataloger
 • Titelsøgning i og adgang fra enhver Internet-forbindelse til alle elektroniske tidsskrifter og databaser, der er anskaffet at DEF
 • Søgning i Den Danske Forskningsdatabase

Systemarkitekturprojektet følger 3 hovedprincipper:

 • Arkitekturen skal være den praktiske implementering af DEF-visionen
 • Visionen er et system af systemer. Der skal ikke bygges et enkeltstående centralt system, men en decentraliseret tilgang skal styre udviklingen
 • Systemarkitekturprojektet skal være hovedprojekt for 5 delprojekter:
  • DEF-portal
  • DEF-nøgle
  • DEF-katalog
  • DEF-fagportaler
  • Den Danske Forskningsdatabase.


Vigtige milepæle for systemarkitekturprojektet er:

 • projektet starter i februar 1999
 • projektseminar afholdes i maj 1999
 • internationalt samarbejde starter i juni 1999
 • 5 fagportaler samt brugerservice- og brugerundervisningsprojekter starter i juli 1999
 • 1. rapport om nøglesystemer færdig i august 1999
 • DEF portal version 1 (vejviseren) sættes i drift i oktober 1999
 • tværsøgningstest af bibliotekskataloger med Z39.50 starter primo 2000
 • 1. systemarkitektur (Z39.50 baseret) beskrevet i april 2000
 • 2. systemarkitektur (3-lags model) beskrevet i oktober 2000
 • 2 nye fagportaler starter i januar 2001
 • EU-udbud med Det Virtuelle Universitet om bl.a. nøglesystem annonceres i februar 2001
 • EU-udbud om bl.a nøglesystem aflyses af Det Virtuelle Universitet i juli 2001
 • DEF portal version 2 (vejviser, tidsskriftadgang og Z39.50 tværsøgning i bibliotekskataloger) åbner i september 2001
 • 4 fagportaler starter i april 2002
 • DEF portal version 3 åbner i september 2002 (ny brugergrænseflade, fjernadgang til tidsskrifter, OAI teknologi mv.)


Deff.dk portal arkitektur
Deff.dk består af fire hovedtjenester, nemlig Faglige links, Tidsskrifter, Katalog og Forskningsbasen. Det bagvedliggende arbejde med disse tjenester er organiseret i række tjeneste specifikke arbejdsgrupper. Den bagvedliggende organisation kan ses på dette organisationsdiagram.

Faglige links
Arbejdet med faglige links og fagportaler varetages af portal projektledelsen og 4 arbejdsgrupper, hvoraf de 3 er tilknyttet udviklingen af toolkits og fagportaler. Derudover er der en arbejdsgruppe bestående af de 24 fagredaktører fra forskningsbibliotekerne som vedligeholder den faglige linksamling på deff.dk. Læs mere om den faglige linksamling, fagredaktørerne og toolkits. I alt 7 fagportaler er færdig udviklet med DEF støtte og 4 er på vej.

Tidsskrifter
Tidsskrifter er en vejviser over de ca. 9000 elektroniske tidsskrifter som DEF har forhandlet licens til. Licensarbejdet er organiseret i en licensgruppe nedsat af Forskningsbibliotekernes Chefkollegium. Læs mere om licensarbejdet på deff.dk.

LDAP-styregruppen har stået for udviklingen af et adgangsstyringssystem til forskningsbibliotekerne og til deff.dk. Systemet er baseret på LDAP protokollen og omtales som "DEF-nøglen". DEF-nøglen anvendes i dag på deff.dk tidsskrifter og giver studerende og forskere stedsuafhængig adgang til tidsskriftartikler i fuldtekst. Læs mere på deff.dk og på LDAP projektets hjemmeside.

Katalog
Katalogen giver dig mulighed for at søge på tværs af større og mindre forskningsbibliotekers Z39.50 baserede bibliotekskataloger. Dvs. du kan lave emnesøgninger, søge efter bestemte bøger, forfatter osv. DEF katalogarbejdet er organiseret i en kataloggruppe med repræsentanter fra forskningsbibliotekerne. Du kan læse mere om katalog projektet og deltagerne på deflink.

Den danske forskningsdatabase
Den danske forskningsdatabase indeholder beskrivelser af forskningsprojekter, forskningslitteratur og forskningsprofiler. Læs mere om Den danske forskningsdatabase på deflink eller på deff.dk.

   
©1998-2002 Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek - Biblioteksstyrelsen i samarbejde med
Kulturministeriet og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.
Biblioteksstyrelsen • Nyhavn 31 E • 1051 København K
Tel. 33 73 33 73 • Fax 33 73 33 72 • E-post def@bs.dk
DEF Logo
Sidst opdateret 14-03-2007