Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek 02-09-2014
DEF LogoMand der kigger i et mikroskop
Billede link til sitemapSitemap HOME OM DEF NYHEDER AKTIVITETER ARKIV SØG TILSKUD In englishPicture link to english version
 
Aktiviteter  
Biblioteksinfra-
struktur
Projekter
Afsluttede projekter
Igangværende projekter
Den Danske Forskningsdatabase
Status
Oversigt
Digitalisering
Politik
Projekter
Licenser
Status
Oversigt
Digitale kataloger
Retrokonverterings-
projekter
Systemarkitektur
Marketing
Ophavsret
Status
Oversigt
   
HomePilAktiviteterPilOphavsretPilOversigt
Oversigt


Brev til

Biblioteksstyrelsen har som nævnt nedsat et mindre hurtigtarbejdende arbejdsgruppe der primo december måned 2001 vil rette en foreløbig henvendelse til Kulturministeriet for at påpege hvilke ændringer bibliotekerne kunne ønske sig i ophavsretslovgivningen i forbindelse med implementeringen af Infosoc-direktivet. Arbejdsgruppen består af Harald v. Hielmencrone, Statsbiblioteket og Anders K. Jensen, Biblioteksstyrelsen. Biblioteksstyrelsen vil søge at inddrage andre relevante personer i arbejdet herunder personer fra de øvrige nordiske lande.

Allerede nu ligger der følgende forslag til lovændringer:

  • Lånesamarbejdet, hvor loven bør ændres, således at interurbanlån også kan ske ved anvendelse af digitale transmissionsformer, når slutresultatet er en analog kopi.
  • Edb-programmer, der bør kunne udlånes, når de udgør en del af et værk af anden art og udlånes sammen med det.
  • Selvstændigt udgivne film til instruktionsformål, der bør kunne udlånes – om nødvendigt på aftalelicensvilkår.
  • Eksemplarfremstilling af musik til privat brug, hvor der bør være mulighed for aftalelicens for kopiering af noder, ligesom forbudet mod benyttelse af apparatur, der er stillet til rådighed af biblioteket ved kopiering, bør afskaffes.
  • Sikkerhedskopiering og digitalisering af samlinger, hvor UBIS Betænkningens anbefaling om aftalelicens i forbindelse med § 16 bør gennemføres, således at der bliver mulighed for en videregående anvendelse af sikkerhedskopierede værker i digital form end den brug på stedet, som § 16 nu hjemler mulighed for.
  • Radio- og tv-udsendelser, hvor § 21,stk.3 også bør omfatte radio- og tv-udsendelser af dokumentarisk værdi, således at de kan stilles til rådighed for enkeltpersoner på offentlige biblioteker til personligt gennemsyn eller studium på stedet.

 

 

   
©1998-2002 Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek - Biblioteksstyrelsen i samarbejde med
Kulturministeriet og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.
Biblioteksstyrelsen • Nyhavn 31 E • 1051 København K
Tel. 33 73 33 73 • Fax 33 73 33 72 • E-post def@bs.dk
DEF Logo
Sidst opdateret 14-03-2007