Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek 28-08-2014
DEF LogoMand der kigger i et mikroskop
Billede link til sitemapSitemap HOME OM DEF NYHEDER AKTIVITETER ARKIV SØG TILSKUD In englishPicture link to english version
 
Aktiviteter  
Biblioteksinfra-
struktur
Projekter
Afsluttede projekter
Igangværende projekter
Den Danske Forskningsdatabase
Status
Oversigt
Digitalisering
Politik
Projekter
Licenser
Status
Oversigt
Digitale kataloger
Retrokonverterings-
projekter
Systemarkitektur
Marketing
Ophavsret
Status
Oversigt
   
HomePilAktiviteterPilDigitalisering
Digitalisering


DIGITALISERING

Under rammerne af Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek har bestræbelserne for at skabe elektronisk indhold først og fremmest været koncentreret om anskaffelse af licenser til digitalt født informationsmateriale. Herunder sikring af adgang til den nyeste information primært for forskere og brugere. Se mere her.

Fokus skal fremover ligeledes rettes mod det indhold, der kan fremkomme ved digitalisering af de retrospektive, trykte materialesamlinger, som forskningsbibliotekerne råder over.

Med DEF-retrokonverteringsprojekt er der igangsat et omfattende arbejde for at konvertere forskningsbibliotekernes trykte kortkataloger til digital form. Hermed er der skabt grobund for, at brugeren får udvidede muligheder for at frekventere bibliotekernes fysiske samlinger via tidssvarende informationssøgesystemer.

De fysiske samlinger, disse kataloger og tilsvarende andre on-line bibliotekskataloger repræsenterer, er centrale emner i en diskussion om prioritering af det indhold, der skal digitaliseres. Dette gælder hvadenten det sker for at forbedre brugerens adgang til en samling, forøge den forskningsmæssig tilgang til materialet, forbedre udnyttelsen af materialet til undervisnings/pædagogiske formål eller af bevaringsmæssige årsager.

En udvælgelse, afgrænsning og prioritering af, hvilke samlinger, der skal digitaliseres er nødvendig ikke kun med hensyn til efterspørgsel og brugerbehov, men ligeledes fordi de tilgængelige økonomiske midler næppe vil række til en total digitalisering af samtlige relevante bibliotekssamlinger.

   
©1998-2002 Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek - Biblioteksstyrelsen i samarbejde med
Kulturministeriet og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.
Biblioteksstyrelsen • Nyhavn 31 E • 1051 København K
Tel. 33 73 33 73 • Fax 33 73 33 72 • E-post def@bs.dk
DEF Logo
Sidst opdateret 14-03-2007