Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek 27-08-2015
DEF LogoMand der kigger i et mikroskop
Billede link til sitemapSitemap HOME OM DEF NYHEDER AKTIVITETER ARKIV SØG TILSKUD In englishPicture link to english version
 
Aktiviteter  
Biblioteksinfra-
struktur
Projekter
Afsluttede projekter
Igangværende projekter
Den Danske Forskningsdatabase
Status
Oversigt
Digitalisering
Politik
Projekter
Licenser
Status
Oversigt
Digitale kataloger
Retrokonverterings-
projekter
Systemarkitektur
Marketing
Ophavsret
Status
Oversigt
   
HomePilAktiviteterPilDen Danske ForskningsdatabasePilOversigt
Oversigt


4.32.DDF

Forskningsreferencerne kommer fra universiteter, højere læreanstalter, sektorforskningsinstitutioner, forskningsråd og andre offentlige institutioner med forskningsaktiviteter. Mængden af dataleverandører forøges løbende. Se oversigten over Dataleverandører.

Den Danske Forskningsdatabase indeholder tre forskellige typer af information:

  • Litteratur - Publiceret forskning. Referencer til tidsskriftartikler, bøger, kapitler i bøger, rapporter og konferencebidrag
  • Projekter - Beskrivelser af igangværende eller afsluttede forskningsaktiviteter
  • Profiler – Faglige profiler af en institution og/eller dens medarbejdere.

Mange deltager allerede i samarbejdet, heriblandt universiteterne i København, Aarhus, Aalborg og Roskilde, de seks statslige forskningsråd, Energistyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Danmarks Miljøundersøgelser og Forskningscenter Risø. Senest har også Danmarks Tekniske Universitet lagt forskningsinformationer ind i databasen.

Databasen er endnu ikke fuldt dækkende, men med de nye faciliteter forskningsinstitutionerne nu har fået til at indlægge information i databasen, forventes en væsentlig udbygning i den nærmeste tid. Blandt nye institutioner som fremover vil stille forskningsinformation til rådighed er Syddansk Universitet, Danmarks Pædagogiske Universitet og Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole.

   
©1998-2002 Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek - Biblioteksstyrelsen i samarbejde med
Kulturministeriet og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.
Biblioteksstyrelsen • Nyhavn 31 E • 1051 København K
Tel. 33 73 33 73 • Fax 33 73 33 72 • E-post def@bs.dk
DEF Logo
Sidst opdateret 14-03-2007