Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek 01-09-2014
DEF LogoMand der kigger i et mikroskop
Billede link til sitemapSitemap HOME OM DEF NYHEDER AKTIVITETER ARKIV SØG TILSKUD In englishPicture link to english version
 
Aktiviteter  
Biblioteksinfra-
struktur
Projekter
Afsluttede projekter
Igangværende projekter
Den Danske Forskningsdatabase
Status
Oversigt
Digitalisering
Politik
Projekter
Licenser
Status
Oversigt
Digitale kataloger
Retrokonverterings-
projekter
Systemarkitektur
Marketing
Ophavsret
Status
Oversigt
   
HomePilAktiviteterPilDen Danske Forskningsdatabase
Den Danske Forskningsdatabase


Den Danske Forskningsdatabase er en central, dansk database, der kan lette vejen til viden om forskningen i Danmark

Bred adgang til dansk forskning

Den Danske Forskningsdatabase er blevet relanceret på webadressen www.forskningsdatabase.dk. Forskningsdatabasen har fået ekstra søgefunktioner og forskningsinstitutionerne har fået nye faciliteter til at indlægge information i databasen. Databasen bliver dermed nemmere at bruge og den får en bedre dækningsgrad.

Relanceringen er resultatet af et teknisk udviklingsprojekt inden for Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek. Bag DEF-initiativet står Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling og Kulturministeriet. Ministerierne sætter fokus på en effektiv og systematisk synliggørelse af forskningsresultater og lægger derfor stor vægt på at forskningsdatabasen er nem at bruge og at alle forskningsinstitutioner stiller information til rådighed for databasen. Med videreudviklingen af Den Danske Forskningsdatabase er dette mål inden for rækkevidde.

Læs pressemeddelelsen fra relanceringen i sin fulde ordlyd med videnskabsminister Helge Sanders og kulturminister Brian Mikkelsens udtalelser.

Formålet med Den Danske Forskningsdatabase er at give bred adgang til og dækkende information om dansk forskning, uanset emne og forskningssted. www.forskningsdatabase.dk skal give overblik over hvad der forskes i inden for forskellige områder - en viden som kan udnyttes direkte i både forskningsmiljøerne, industrien og den offentlige forskningsplanlægning. Det er gratis at bruge databasen.

Den daglige drift af databasen varetages af Den Danske Forskningsdatabases projektledelse.

www.forskningsdatabase.dk kan man bl.a.

  • finde lokal ekspertise inden for et fagområde
  • få baggrundsinformation i relation til forskningspolitiske drøftelser og prioriteringer på alle niveauer
  • orientere sig om en forskningsinstitutions aktiviteter
  • orientere sig om projekter under et bestemt forskningsprogram
  • verificere litteratur inden for et bestemt emne, af en bestemt person eller fra et bestemt institut.

Alle danske universiteter, højere læreanstalter, sektorforskningsinstitutioner, forskningsråd og andre offentlige institutioner med forskningsaktiviteter er potentielle dataleverandører til Den Danske Forskningsdatabase.

Mange deltager allerede i samarbejdet, heriblandt universiteterne i København, Århus, Aalborg og Roskilde, de seks statslige forskningsråd, Energistyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Danmarks Miljøundersøgelser og Forskningscenter Risø. Senest har også Danmarks Tekniske Universitet lagt forskningsinformationer ind i databasen.

Mange flere forskningsinstitutioner er på vej nu hvor det også er blevet muligt at anvende et web-baseret inddateringsmodul.

   
©1998-2002 Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek - Biblioteksstyrelsen i samarbejde med
Kulturministeriet og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.
Biblioteksstyrelsen • Nyhavn 31 E • 1051 København K
Tel. 33 73 33 73 • Fax 33 73 33 72 • E-post def@bs.dk
DEF Logo
Sidst opdateret 14-03-2007