Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek 28-08-2015
DEF LogoMand der kigger i et mikroskop
Billede link til sitemapSitemap HOME OM DEF NYHEDER AKTIVITETER ARKIV SØG TILSKUD In englishPicture link to english version
 
Aktiviteter  
Biblioteksinfra-
struktur
Projekter
Afsluttede projekter
Igangværende projekter
Den Danske Forskningsdatabase
Status
Oversigt
Digitalisering
Politik
Projekter
Licenser
Status
Oversigt
Digitale kataloger
Retrokonverterings-
projekter
Systemarkitektur
Marketing
Ophavsret
Status
Oversigt
   
HomePilAktiviteterPilBiblioteksinfrastruktur
Biblioteksinfrastruktur


Succeskriteriet er, at DEF sikrer at samtlige DEF-biblioteker opnåer et ensartet teknologisk stade, der giver sammenhæng mellem systemerne således at tekniske snitflader overholdes, tekniske standarder følges og fælles teknologiske værktøjer såsom portal

Succeskriteriet er, at DEF sikrer at samtlige DEF-biblioteker opnåer et ensartet teknologisk stade, der giver sammenhæng mellem systemerne således at tekniske snitflader overholdes, tekniske standarder følges og fælles teknologiske værktøjer såsom portal-toolkit anvendes.

Teknologi
Organisation


Teknologi
Til optimering af brugernes adgang til bibliotekernes ressourcer skal DEF projektet og DEF bibliotekerne/informationsinstitutionerne i samarbejde sikre en optimal udnyttelse af de:

 • økonomiske ressourcer
 • tekniske ressourcer og kompetencer
 • tekniske standarder og snitflader
 • fælles systemfaciliteter og værktøjer
 • biblioteksfaglige ressourcer og kompetencer
 • fælles elektroniske informationsressourcer.

På det teknologiske område anser DEF det for væsentligt at sikre et så ensartet IT-niveau i DEF bibliotekerne/informationsinstitutionerne som muligt samt at sikre den fortsatte tekniske drift og videreudvikling i DEF-samarbejdet også ud over år 2002. Der er således udarbejdet krav til tekniske standarder og udvekslingsformater for deltagelse i DEF. Opfyldelsen af disse krav støttes gennem, at DEF giver tilskud til bibliotekernes anskaffelser af nye systemløsninger eller opgraderinger af eksisterende bibliotekssystemer samt konvertering af eksisterende data til nyt system.

Gennem tilskudspolitikken ønsker DEF for samtlige biblioteker på forskningsinstitutioner og videregående uddannelsesinstitutioner

 1. at medvirke til etablering af flere bibliotekssystemsamarbejder. Der kan være tale om faglige eller institutionelle fællesskaber
 2. gennem bibliotekssystemsamarbejdet at styrke de faglige tværinstitutionelle samarbejder omkring opbygning af fagportaler
 3. at styrke bibliotekernes samarbejdsrolle med moderinstitutionerne i forbindelse med elektronisk (forsknings) publicering
 4. at sikre et tidssvarende teknisk niveau for institutionernes bibliotekssystemer bl.a. med Z39.50 systemmoduler og servere
 5. at sikre udbredelse af den elektroniske formidling af DEF portalen og DEF's elektroniske services.


Med denne tilskudspolitik understreges nødvendigheden af tværinstitutionelle samarbejder omkring anskaffelse og drift af bibliotekernes/informationsinstitutionernes IT-systemer.

Til top


Organisation
Formålet er at udvikle nye samarbejdsformer og –metoder, som er nødvendige for at forskningsbibliotekerne kan fremstå som en virtuel DEF-organisation.

I det virtuelle bibliotek vil bl.a. der være behov for

 • omstilling fra institutionel tænkning til fagområde-tænkning
 • etablering af nye samarbejdsstrukturer i virtuelle fagkonsortier på tværs af institutionsgrænser, størrelser og geografi
 • udvikling af nye samarbejdsmetoder omfattende udvikling af fælles servicefunktioner, låneveje og –regler, økonomi (mellem-institutionelle finansieringsmodeller), indkøbsforeninger, ressourcedeling, udvikling af fælles DEF-serviceprodukter mv.
 • iværksætte uddannelseskoncept for kompetenceopbygning af personale
 • indføre vidensdeling i DEF regi (formidle og genbruge produkter, viden, kompetencer inden for DEF)
 • udvikle uddannelseskoncept for brugere

 

   
©1998-2002 Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek - Biblioteksstyrelsen i samarbejde med
Kulturministeriet og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.
Biblioteksstyrelsen • Nyhavn 31 E • 1051 København K
Tel. 33 73 33 73 • Fax 33 73 33 72 • E-post def@bs.dk
DEF Logo
Sidst opdateret 14-03-2007